HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM LÀ TỔ CHỨC THÀNH VIÊN CỦA ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Chỉ thị số: 26/CT-TTg

Chỉ thị số: 26/CT-TTg về việc triển khai hiệu quả Nghị định số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp. Theo chỉ thị, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) được giao nhiệm vụ tham gia nghiên cứu xây dựng các đề án:

- Giải pháp huy động nguồn lực trong dân để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội;
- Hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp;
- Giải pháp gắn kết, thúc đẩy doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nước ngoài hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế.

Thăm dò ý kiến

    Những vấn đề nào doanh nghiệp quan tâm nhất

  • Giảm thuế
  • Cơ chế chính sách
  • Bán hàng giá rẻ
  • Lãi xuất ngân hàng
  • Hình thức khác
  • Thị trường

Liên kết website