Cổng thông tin chính thức của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - Tổ chức đại diện cấp quốc gia của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

ĐƠN ĐĂNG KÝ LÀM HỘI VIÊN CHÍNH THỨC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM

08:06:36 07/06/2013
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------***-------
ĐƠN ĐĂNG KÝ LÀM HỘI VIÊN CHÍNH THỨC
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM
 
Căn cứ Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cùng các tài liệu và thông tin về quyền lợi, nghĩa vụ của Hội viên ;
Tôi là:...................................Chức danh (nghề nghiệp) .............................................................................
Đại diện cho (Doanh nghiệp, hoặc tổ chức) ............................................................................................
- Tiếng Anh (tên tắt nếu có): ........................................................................................................................
Địa chỉ:..............................................................................................................................................................
Điện thoại:...........................DĐ:..........................Fax:.............................Email.............................................
 - Tên chi nhánh hoặc văn phòng đại diện trong và ngoài nước (nếu có) ..........................................
...........................................................................................................................................................................
Địa chỉ:..............................................................................................................................................................
Điện thoại:.........................Fax:........................Email:............................. Website.......................................
2. Thành lập theo Quyết định/Giấy phép số:...............................Do:........................................................
cấp ngày …… tháng….. năm……..
3. Ngân hàng giao dịch chính: ....................................................................................................................
4. Vốn pháp định:       - Đồng Việt Nam:....................................................................................…...............
                                    - Ngoại tệ (nếu có):......................................................................................................
5. Mã số thuế: .................................................. Mã số xuất nhập khẩu.......................................................
6. Loại doanh nghiệp: (đánh dấuÖ  vào ô vuông thích hợp):
- Loại sở hữu
Nhà nước            Cổ phần                       Trách nhiệm hữu hạn    
Liên doanh        Tư nhân                 Hiệp hội                        
7. Ngành nghề sản xuất, kinh doanh đang hoạt động (đánh dấu và ghi cụ thể):
Công nghiệp     Thương mại          Môi giới                         
Xây dựng           Xuất nhập khẩu    Du lịch                           
Vận tải              Ngân hàng            Thủ công nghiệp            
Nông nghiệp     Bảo hiểm              Khoa học giáo dục         
 Loại hình khác (ghi rõ): ...............................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Các mặt hoạt động kinh doanh chính (ghi rõ các mặt hoạt động cụ thể)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Chúng tôi tự nguyện xin làm Hội viên của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm hội viên và tích cực đóng góp xây dựng Hiệp hội lớn mạnh.
Chúng tôi đóng lệ phí gia nhập Hiệp hội theo mức quy định là: 1.000.000đ
Và nộp hội phí năm 2014 là: 1.000.000đ (Một triệu đồng).
Đối với Hội viên là tập thể (Doanh nghiệp, Công ty, Hợp tác xã,...).
Tôi tự nguyện ủng hộ Quỹ Hội với số tiền là..........................................đồng (nếu có).
Hình thức nộp tiền:     Trực tiếp tại VP Hiệp hội  
                                    Chuyển khoản
 

    Hà Nội, Ngày      tháng     năm 20
               (Ký tên, đóng dấu)
 
 
 

 

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM

Số TK: 83138900115
Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, Chi nhánh Thăng Long, Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Hiệp hội
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM
Tầng 10 Nhà D, Khách sạn Thể thao HACINCO, đường Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT: 04.355 644 99, Email: vanphongtrunguong.vinasme@gmail.com
 
 
 Click để tải về
Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận

Thăm dò ý kiến

Liên kết website