HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM LÀ TỔ CHỨC THÀNH VIÊN CỦA ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Danh sách Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

10:04:09 28/04/2013


 
                                    
                                                                                                 

                                                                                       


                    

                        

 
                                                       
Đồng chí Nguyễn Quốc Tín - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban kiểm tra Hiệp hội
Đồng chí Đinh Thị Phượng - Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Trung tâm Phát triển doanh nhân Việt Nam
* Đồng chí Phạm Bắc Bình - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Đà Nẵng
Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận