Cổng thông tin chính thức của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - Tổ chức đại diện cấp quốc gia của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Danh sách Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

10:04:09 28/04/2013


 
                                    
                                                                                                 

                                                                                       


                                                   

                              

 
                                                                   
                                                                                                                      

                                           

* Đồng chí Nguyễn Văn Từ - Chánh Văn phòng Hiệp hội
Đồng chí Nguyễn Quốc Tín - Trưởng Ban kiểm tra Hiệp hội
Đồng chí Lương Ngọc Nhàn - Trưởng Ban Kính tế và Xúc tiến thương mại Hiệp hội
Đồng chí Đinh Thị Phượng - Trưởng Ban Thông tin tuyên truyền Hiệp hội
* Đồng chí Phạm Bắc Bình - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Đà Nẵng
* Đồng chí Nguyễn Cao Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hòa Bình
Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận