Cổng thông tin chính thức của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - Tổ chức đại diện cấp quốc gia của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Danh sách Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

10:04:09 28/04/2013


 
                                    
                                                                                    

                                                              


                                                                       

                              

 
                                                                   
                                                                                                                      

                                           

* Đồng chí: Nguyễn Văn Từ
*
Đồng chí: Nguyễn Quốc Tín
* Đồng chí: Lương Ngọc Nhàn
* Đồng chí: Đinh Thị Phượng
Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận