Cổng thông tin chính thức của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - Tổ chức đại diện cấp quốc gia của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ III, Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - khoá III, nhiệm kỳ 2016- 2021.

08:12:49 16/12/2018
Nhằm đánh giá, tình hình hoạt động, tổ chức Hội năm 2018 và triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019. Ban Thường Vụ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ III, Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - khoá III, nhiệm kỳ 2016- 2021.
Nội dung: 
- Nghe Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019;
- Nghe Báo cáo công tác kiểm tra năm 2018;
- Thảo luận một số nội dung quan trọng khác về công tác tổ chức, phát triển hội viên;
- Hội nghị “Đối thoại với doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp năm 2018 phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 và đánh giá 01 năm thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa”.
Thành phần: Các đ/c Uỷ viên BCH, Trưởng các Ban, đơn vị trực thuộc;
Chủ trì: Chủ tịch Nguyễn Văn Thân và các đ/c trong Thường trực Hiệp hội;
Thời gian: Từ 08h00 - 16h30 ngày 20 tháng 12 năm 2018 (Cả ngày).
Địa điểm: Hội trường lớn - Tầng 2, Khách sạn Công đoàn, Số 14 phố Trần Bình Trọng, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
Trân trọng!

Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận

Thăm dò ý kiến

    Những vấn đề nào doanh nghiệp quan tâm nhất

  • Giảm thuế
  • Cơ chế chính sách
  • Bán hàng giá rẻ
  • Lãi xuất ngân hàng
  • Hình thức khác
  • Thị trường

Liên kết website