Cổng thông tin chính thức của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - Tổ chức đại diện cấp quốc gia của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tham gia góp vào dự thảo Luật phá sản sửa đổi

09:08:37 28/08/2013
Phúc đáp công văn số 174/TANDTC-KHXX ngày 14/8/2013 của Tòa án nhân dân tối cao gửi Hiệp hội DNNVV Việt Nam về việc góp ý tài liệu của dự án Luật Phá sản sửa đổi.Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận

Thăm dò ý kiến

Liên kết website