Cổng thông tin chính thức của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - Tổ chức đại diện cấp quốc gia của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Hội thảo quốc tế "Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới, phát triển doanh nghiệp"

02:03:42 26/03/2016
(VINASME) - Sáng 26-3, Tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với một số tổ chức đại diện doanh nghiệp cùng Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo quốc tế "Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới, phát triển doanh nghiệp".

Tới dự Hội thảo có đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Đặng Huy Đông - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


Đồng chí Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch Hiệp hội (bên trái) và đồng chí Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội tham dự Hội thảo.
Ảnh: Thế Hiển

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch Hiệp hội; Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội.

Đại diện một số tổ chức quốc tế: Bà Victoria Kwakwa - Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam; Bà Meirav Eilon Shahar - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam.

Tham dự Hội thảo còn có lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, đại diện Hội đồng lý luận Trung ương, một số Viện Nghiên cứu, trường Đại học, đại diện một số doanh nghiệp FDI tại Việt Nam và một số doanh nghiệp tư nhân trong cả nước, các chuyên gia kinh tế và một số đơn vị báo chí, phát thanh, truyền hình.

Khai mạc Hội thảo, đồng chí Vương Đình Huệ - Trưởng ban Kinh tế Trung ương cho rằng năng lực cạnh tranh quốc gia có mối tương quan mật thiết với môi trường kinh doanh và phát triển các loại hình doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân, trọng yếu là đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp khởi nghiệp.

Do vậy, việc hoàn thiện và bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi các quy định pháp luật cũng như các cơ chế, chính sách tạo thuận lợi hoạt động kinh doanh không chỉ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng hoạt động của các loại hình doanh nghiệp nói trên, mà còn thúc đẩy phân bổ nguồn lực một cách minh bạch và do vậy, trực tiếp và gián tiếp nâng cao năng suất của nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đồng chí Vương Đình Huệ khẳng định, vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đổi mới, phát triển doanh nghiệp đã được đề cập nhất quán trong các chủ trương, chính sách của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh nhóm chính sách tạo thuận lợi thúc đẩy môi trường kinh doanh, đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp.

Đặc biệt, trong điều kiện đổi mới mô hình tăng trưởng, chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của từng chủ thể kinh tế, cơ chế chính sách đối với các loại hình doanh nghiệp còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ; hiệu lực, hiệu quả thực thi còn thấp. Năng suất, hiệu quả của nền kinh tế không cao. Tính liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài còn yếu.

“Đây cũng là những nguyên nhân cơ bản làm cho môi trường kinh doanh của Việt Nam chưa được thuận lợi, năng lực cạnh tranh quốc gia còn hạn chế. Khoảng cách giữa chủ trương chính sách với thực thi trên thực tế còn lớn. Phát triển các yếu tố thị trường và các loại thị trường còn nhiều vướng mắc, chưa được khơi thông” – ông Vương Đình Huệ chỉ rõ.

Vì vậy, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Nhiệm vụ hoàn thiện và bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi các quy định pháp luật cũng như các cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh hiện nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả hoạt động của các loại hình doanh nghiệp, mà còn phát triển các yếu tố nguồn lực và thị trường, phân bổ nguồn lực minh bạch và do vậy, trực tiếp và gián tiếp nâng cao năng suất của nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”. Cũng tại Hội thảo lần này, đồng chí Vương Đình Huệ đặt ra câu hỏi tới đây liệu có làn sóng đầu tư không và đề nghị Hội thảo cần làm rõ và nhận thức đầy đủ về khởi sự doanh nghiệp.


Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho biết, phía Hiệp hội luôn ủng hộ và trân trọng công trình khoa học, Đề án “Chủ trương, chính sách đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong điều kiện tái cơ cấu nền kinh tế”. Các giải pháp trong đề án đã phủ kính toàn diện mọi mặt của đời sống DNNVV, trong đó có số vấn đề mà Hiệp hội tâm đắc nhất như: Việc “hối thúc” khẩn trương xây dựng và sớm ban hành Luật hỗ trợ DNNVV; Ban hành Luật về Hội nhằm thúc đẩy phát triển các Hiệp hội ngành nghề với sự tham gia sâu rộng của DNNVV, để các Hiệp hội làm tốt sứ mệnh đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, sự phát triển của từng ngành hàng và sự phát triển của mỗi hội viên; Thành lập Ủy ban/Hội đồng Quốc gia phát triển DNNVV trực thuộc Chính phủ; thành lập Ban chỉ đạo quốc gia dó đồng chí Phó Thủ tướng làm Trường Ban chỉ đạo; nghiên cứu xâu dựng kho ngoại quan ở các thị trường xuất khẩu trọng điểm nhằm thuận lợi cho DNNVV trong việc tiêu thụ sản phẩm. Cũng tại Hội thảo, đồng chí Tô Hoài Nam đã đưa ra một số đề nghị trong quá trình triển khai dự án: Song song với việc hỗ trợ để các DNNVV phát triển, cần xây dựng cơ chế để tránh doanh nghiệp trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, đảm bảo có những định hướng về điều kiện cho những kết quả về xuất khẩu, nộp ngân sách, đổi mới công nghệ theo hướng phát triển xanh....; song song với việc hoàn thiện cung cấp thông tin về các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp, các chính sách, chương trình trợ giúp DNNVV, cần công khai các tiến độ, mức độ kết quả thực hiện chương trình để doanh nghiệp tiếp cận các tài liệu dễ dàng, đảm bảo minh bạch hóa thông tin trong tất cả các công đoạn của chương trình, dự án hỗ trợ, góp phần tăng cao hiệu quả của việc hỗ trợ.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá làm rõ hơn một số nhóm vấn đề và các đề xuất, kiến nghị về các giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia gắn liền với đổi mới, phát triển các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp khởi nghiệp như nhóm vấn đề về thể chế kinh tế và thực thi thể chế kinh tế; các vấn đề kinh tế vĩ mô, gồm tính bền vững môi trường kinh tế vĩ mô và thực trạng về năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) trong mô hình tăng trưởng của Việt Nam; nhóm các vấn đề tiếp cận nguồn lực và thị trường.

Các tham luận tại hội thảo nêu rõ sự cần thiết phải liên tục đẩy mạnh thực hiện việc cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, việc đó không chỉ do những yếu tố nội tại bên trong dẫn dắt. Quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng hơn vào nền kinh tế toàn cầu đòi hỏi Việt Nam phải nhìn nhận được những thay đổi và chuyển dịch của môi trường bên ngoài mà mình phải đối mặt. Trong đó, một số thay đổi và chuyển dịch trong khu vực và trên thế giới sẽ mở ra cơ hội cho Việt Nam, trong khi một số khác sẽ là thách thức phải vượt qua.

Kết luận tại hội thảo, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ nhấn mạnh, các ý kiến tại hội thảo đã đề cập nhiều về động lực cho đổi mới và sáng tạo, làm rõ và nhận thức đầy đủ hơn việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, gắn với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh sản phẩm. Nhiều ý kiến của doanh nghiệp cho rằng, bên cạnh Chính phủ và Nhà nước phải vượt lên để kiến tạo phát triển thì doanh nghiệp cũng phải tự nâng tầm mình lên, liêm chính và minh bạch, đổi mới và sáng tạo. Đây là căn cơ lâu dài, là giá trị cốt lõi mà chúng ta cần phát phát huy. Hội thảo cũng đã thu được nhiều đề xuất, sáng kiến về chính sách với mục tiêu phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp và khởi nghiệp, cũng như các ý kiến về thành lập tổ chức, cách thức quản lý.
 

Thế Hiển (tổng hợp)
Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

    Những vấn đề nào doanh nghiệp quan tâm nhất

  • Giảm thuế
  • Cơ chế chính sách
  • Bán hàng giá rẻ
  • Lãi xuất ngân hàng
  • Hình thức khác
  • Thị trường