Cổng thông tin chính thức của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - Tổ chức đại diện cấp quốc gia của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Đô thị liên kết: Cơ hội nhiều nhưng không dễ

Các thành phố lớn đang ngăn chặn dân số cơ học, nhưng đông dân mới là lợi thế. 10 triệu dân TP.HCM đang đóng góp 1/3 ngân sách nhà nước, với lực lượng 180.000 doanh nghiệp hoạt động và 4.000 dự án FDI.

Thăm dò ý kiến

    Những vấn đề nào doanh nghiệp quan tâm nhất

  • Giảm thuế
  • Cơ chế chính sách
  • Bán hàng giá rẻ
  • Lãi xuất ngân hàng
  • Hình thức khác
  • Thị trường

Liên kết website