Cổng thông tin chính thức của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - Tổ chức đại diện cấp quốc gia của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Sẵn sàng giải quyết kiến nghị chính đáng của DN

08:06:07 04/06/2013

Phát biểu với các nhà đầu tư tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) sáng nay 3/6, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị các bộ, ngành xem xét, tiếp thu các kiến nghị hợp lý, chính đáng của doanh nghiệp, đồng thời đề ra các giải pháp hữu hiệu nhằm hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết, 5 tháng đầu năm 2013, với nhiều giải pháp đồng bộ, Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu và có những bước chuyển tích cực.

Cùng với đó, các giải pháp của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh như giãn, hoãn thuế, tập trung tín dụng, hỗ trợ lãi suất cho các lĩnh vực ưu tiên, cải cách thủ tục hành chính... đã đạt được một số kết quả ban đầu.

Trên cơ sở đó, với sự nỗ lực, phối hợp chặt chẽ giữa cộng đồng doanh nghiệp (DN) và các cơ quan quản lý Nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bày tỏ tin tưởng rằng các mục tiêu về phát triển kinh tế-xã hội và tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất của DN sẽ được thực hiện thắng lợi.

“Vì sự hợp tác và phát triển chung, tôi đề nghị các bộ, ngành xem xét, tiếp thu các khuyến nghị hợp lý, chính đáng của DN, đề ra các giải pháp hữu hiệu nhằm hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh đồng thời cũng là một bước hoàn thiện thêm năng lực tổ chức, hoạt động của hệ thống quản lý Nhà nước hữu quan”,  Phó Thủ tướng nói.


Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị các bộ, ngành xem xét, tiếp thu các kiến nghị hợp lý, chính đáng của DN. Ảnh: VGP/Xuân Tuyến

Ưu tiên ổn định vĩ mô

Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục kiên trì thực hiện mục tiêu ổn định vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý, đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời đẩy mạnh quá trình tái cấu trúc nền kinh tế từ đó tạo tiền đề cho tăng trưởng bền vững trong những năm tiếp theo.

Về nhóm các chính sách tiền tệ, Phó Thủ tướng cho biết sẽ tiếp tục điều hành theo hướng giảm lãi suất cho vay đi đôi với giảm chênh lệch giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay ở mức hợp lý. Tập trung vốn cho vay các lĩnh vực ưu tiên để tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh. Đẩy nhanh triển khai việc hỗ trợ cho vay mua nhà ở xã hội đối với người có thu nhập thấp.

Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng; tăng cường quản lý, giám sát nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống. Khẩn trương triển khai Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015.

Trong nhóm chính sách tài khóa, sẽ tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, chống thất thu; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi, cắt giảm hoặc giãn thời gian thực hiện các nhiệm vụ chưa thực sự cấp thiết.

Chính phủ cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, nhất là các chính sách giãn, hoãn, miễn, giảm thuế và chính sách hỗ trợ tín dụng.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục liên quan đến xử lý nợ xấu, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vay vốn. Tiếp tục rà soát, kịp thời điều chỉnh cơ chế, chính sách không còn phù hợp; rà soát, cải cách chính sách thuế, phí, lệ phí, các thủ tục đăng ký kinh doanh doanh, tín dụng, thuế, hải quan, bất động sản… góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung, đặc biệt là cho sản xuất công nghiệp, nông nghiệp.

Thực hiện các giải pháp phát triển thị trường trong nước, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu. Điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường và chủ trương điều chỉnh giá điện, than cho điện, nước, dịch vụ công về giáo dục, y tế theo cơ chế thị trường với lộ trình phù hợp, bảo đảm công khai, minh bạch và làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền.

Tăng cường phối hợp trong công tác quản lý thị  trường, giá cả; kiên quyết đấu tranh, xử  lý nghiêm và công khai các hành vi vi phạm pháp luật. Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng chuyển giá, trốn lậu thuế, thao túng thị trường, buôn lậu…

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí, Chính phủ cam kết sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan soạn thảo, bảo đảm tính phù hợp, khả thi và phát huy hiệu quả khi triển khai thực hiện. Khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành pháp luật.

Thực hiện có kết quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính; chú trọng đến công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ, đơn giản hóa thủ tục hành chinh tạo thuận lợi cho DN.

Trọng tâm tái cơ cấu kinh tế

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh việc Chính phủ sẽ khẩn trương triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chương trình hành động tái cơ cấu trong một số lĩnh vực và Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế đã được phê duyệt.

Đây cũng là nội dung được các nhà đầu tư trong nước và quốc tế tập trung kiến nghị.

Cụ thể, Chính phủ sẽ đẩy mạnh cổ phần hóa; tiếp tục thoái vốn đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính tại các DNNN và tại các DN mà Nhà nước không cần chi phối. Hoàn chỉnh cơ chế, chính sách về công tác kiểm tra, giám sát tại DNNN, đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty.

Chú trọng thu hút các tập đoàn đa quốc gia đầu tư các dự án lớn, công nghệ cao, kết cấu hạ tầng, tạo bước chuyển biến trong tái cơ cấu, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và tạo điều kiện cho DN trong nước phát triển.


Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cảm ơn bà Victoria Kwa Kwa - Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam - đồng chủ tọa VBF. Ảnh: VGP/Xuân Tuyến

Đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các nguồn vốn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ, ODA. Điều chuyển vốn của các dự án, công trình chậm tiến độ, xem xét tiếp tục ứng vốn trái phiếu Chính phủ trong kế hoạch đã giao giai đoạn 2012-2015 cho một số công trình quan trọng, cấp bách, hoàn thành trong năm 2013. Trình cấp có thẩm quyền cho phát hành bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ để thực hiện một số dự án cấp bách, quan trọng… Tăng cường huy động các nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước thông qua các hình thức đầu tư thích hợp.

Theo Chinhphu.vn

Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận

Thăm dò ý kiến

  Những vấn đề nào của Hộ kinh doanh khi chuyển đổi thành doanh nghiệp quan tâm

 • Các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ kế toán
 • Đóng nhiều khoản thuế, phí
 • Thanh kiểm tra của cơ quan quản lý

  Những vấn đề nào doanh nghiệp quan tâm nhất

 • Giảm thuế
 • Cơ chế chính sách
 • Bán hàng giá rẻ
 • Lãi xuất ngân hàng
 • Hình thức khác
 • Thị trường

Liên kết website