Cổng thông tin chính thức của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - Tổ chức đại diện cấp quốc gia của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Mời tham gia Hội diễn nghệ thuật doanh nhân, doanh nghiệp toàn quốc lần thứ VIII - Kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam

Nhân dịp Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2018, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức Hội diễn Nghệ thuật doanh nhân - doanh nghiệp toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018.

Thông báo thời gian nhận hồ sơ dự án của DNNVV theo các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017

Thông báo thời gian nhận hồ sơ dự án của DNNVV theo các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017

Thăm dò ý kiến

    Những vấn đề nào doanh nghiệp quan tâm nhất

  • Giảm thuế
  • Cơ chế chính sách
  • Bán hàng giá rẻ
  • Lãi xuất ngân hàng
  • Hình thức khác
  • Thị trường

Liên kết website