Cổng thông tin chính thức của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - Tổ chức đại diện cấp quốc gia của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Mời tham gia chương trình cấp quốc gia về XTTM 2020 – Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất khẩu qua kênh thương mại điện tử B2B

Mời tham gia chương trình cấp quốc gia về XTTM 2020 – Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất khẩu qua kênh thương mại điện tử B2B

Mời tham gia Chương trình cấp quốc gia về XTTM– Khóa đào tạo cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam

Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2020 được Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt bổ sung đợt 1 tại Quyết định số 3837/QĐ-BCT ngày 25 tháng 12 năm 2019, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) sẽ tổ chức khóa đào tạo hỗ trợ xuất khẩu thực tế.

Thông báo Tuyển chuyên gia

Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp, Cục Công nghiệp đang triển khai các đề án thuộc chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2019 như sau:

Chương trình Truyền thông, quảng bá Thương hiệu Việt Nam Vàng - Hàng Việt chất lượng vàng

Chương trình Truyền thông, quảng bá Thương hiệu Việt Nam Vàng - Hàng Việt chất lượng vàng năm 2019.

Mời tham gia Chương trình XTTM QG - Hội chợ Quốc tế Hàng gia dụng và tiêu dùng Ambiente CHLB Đức 2/2019

Mời tham gia Chương trình XTTM QG - Hội chợ Quốc tế Hàng gia dụng và tiêu dùng Ambiente CHLB Đức 2/2019

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ III, Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - khoá III, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Nhằm đánh giá, tình hình hoạt động, tổ chức Hội năm 2018 và triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019. Ban Thường Vụ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ III, Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - khoá III, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Thăm dò ý kiến

    Những vấn đề nào doanh nghiệp quan tâm nhất

  • Giảm thuế
  • Cơ chế chính sách
  • Bán hàng giá rẻ
  • Lãi xuất ngân hàng
  • Hình thức khác
  • Thị trường

Liên kết website