Cổng thông tin chính thức của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - Tổ chức đại diện cấp quốc gia của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Công nghiệp hỗ trợ: Bây giờ hoặc không bao giờ?

Công nghiệp hỗ trợ: Bây giờ hoặc không bao giờ?

Nghị quyết của VINASME về việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của nước CHXHCN Việt Nam

Đồng chí Cao Sĩ Kiêm - Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Việt Nam đã trình bày Nghị quyết của Hiệp hội DNNVV Việt Nam về việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của nước CHXHCN Việt Nam.

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2014

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2014

Phỏng vấn đồng chí Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nhân nhỏ và vừa Việt Nam

Phỏng vấn đồng chí Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nhân nhỏ và vừa Việt Nam: "Cần tạo điều kiện thuận lợi nhất để kiều bào khi đầu tư, hợp tác với trong nước, có cảm giác như mang tiền về quê hương, đất nước, mang tiền về đầu tư cho nhà mình.

Toàn văn tham luận của đồng chí Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội DNNVV Việt Nam tại Chương trình gặp gỡ doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài và doanh nhân trong nước lần thứ II

Toàn văn tham luận của đồng chí Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội DNNVV Việt Nam tại Chương trình gặp gỡ doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài và doanh nhân trong nước lần thứ II

Thăm dò ý kiến

    Những vấn đề nào doanh nghiệp quan tâm nhất

  • Giảm thuế
  • Cơ chế chính sách
  • Bán hàng giá rẻ
  • Lãi xuất ngân hàng
  • Hình thức khác
  • Thị trường

Liên kết website