Cổng thông tin chính thức của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - Tổ chức đại diện cấp quốc gia của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

UBND tỉnh Thái Bình tiếp Đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

06:07:31 20/07/2017
(VINASME) - Ngày 20/7/2017tại UBND tỉnh Thái Bình, lãnh đạo tỉnh đã tổ chức buổi làm việc với Đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) do đồng chí Tô Hoài Nam – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký làm Trưởng đoàn. 

Nội dung của buổi làm việc liên quan đến việc thống nhất Chương trình thỏa thuận hợp tác phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giữa Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và UBND tỉnh Thái Bình.
 

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Thế Hiển)

Tham gia Đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam có đồng chí Nguyễn Văn Từ - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Hiệp hội; đồng chí Đinh Thị Phượng - Trưởng Ban Thông tin và Tuyên truyền.

Về phía tỉnh, có đồng chí Phạm Văn Xuyên - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh và một số đơn vị thông tấn báo chí tham dự đưa tin.

Căn cứ Nghị quyết số 10-NQ/TƯ ngày 03/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp; Căn cứ vào mục tiêu phát triển doanh nghiệp của tỉnh Thái Bình đến năm 2020.

Theo đó, thỏa thuận sẽ được ký kết giữa Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và UBND tỉnh Thái Bình nhằm phối hợp thực hiện điểm chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở kết quả đó, sẽ kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nhân rộng ra các địa phương trong cả nước theo Đề án hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Nội dung thỏa thuận hợp tác bao gồm: Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về phát triển doanh nghiệp từ hộ kinh doanh đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp để tỉnh Thái Bình đạt mục tiêu phát triển trên 9.000 doanh nghiệp đến năm 2020; tổ chức hội thảo thảo luận các giải pháp triển khai thực hiện cụ thể; kiến nghị các cơ chế chính sách của Trung ương và tỉnh Thái Bình về khuyến khích phát triển doanh nghiệp từ hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Xuyên - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với 5 nội dung thỏa thuận hợp tác cụ thể đã được xây dựng, đồng thời thống nhất tỉnh Thái Bình sẽ thành lập Ban chỉ đạo của tỉnh do lãnh đạo UBND tỉnh làm trưởng ban, các đơn vị tham gia: Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan Thường trực), Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Cục Thuế tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Thái Bình sẽ thực hiện làm điểm trong việc phát triển doanh nghiệp từ hộ kinh doanh, do đó sẽ triển khai thực hiện các giải pháp trong đó tập trung tổ chức hội thảo để việc thỏa thuận hợp tác mang lại hiệu quả cao.
 
Kết luận cuộc họp, đồng chí Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đưa ra một số nội dung sau: Về quan điểm chung của cơ quan chủ trì Đề án, phải xác định được biện pháp nào là biện pháp “lực hút” và biện pháp nào là biện pháp “lực đẩy” để hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp. Liên quan đến việc triển khai Hội nghị ký kết thỏa thuận giữa Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và UBND tỉnh Thái Bình, dựa trên chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị để triển khai, thực hiện. Trong quá trình xây dựng và triển khai Đề án, Hiệp hội xác định đây là Đề án mang tính hành động. Để có cách nhìn từ phía cộng đồng doanh nghiệp và để tạo ra cái mới, vì vậy trong quá trình thực hiện sẽ có những vướng mắc, từ đó đề xuất, kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ.
 
Ảnh, bài: Thế Hiển

Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận

Thăm dò ý kiến

  Những vấn đề nào của Hộ kinh doanh khi chuyển đổi thành doanh nghiệp quan tâm

 • Các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ kế toán
 • Đóng nhiều khoản thuế, phí
 • Thanh kiểm tra của cơ quan quản lý

  Những vấn đề nào doanh nghiệp quan tâm nhất

 • Giảm thuế
 • Cơ chế chính sách
 • Bán hàng giá rẻ
 • Lãi xuất ngân hàng
 • Hình thức khác
 • Thị trường

Liên kết website