Cổng thông tin chính thức của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - Tổ chức đại diện cấp quốc gia của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
Từ khóa:
Số ký hiệu
Tên Văn bản
Ngày ban hành
Số: 08/2013/NĐ-CP

Nghị định

Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

10/01/2013

Số: 04/2012/TT-BKHCN

Về việc tăng cường công tác thực thi quyền sở hữu công nghiệp

Ngày 13/02/2012 Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngầy 22/7/2011

02/06/2011

Số: 122/2010/NĐ-CP

Nghị định số 122/2010/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp và bản lồng ghép với Nghị định số 103/2006/NĐ-CP

30/12/2010

Số: 119/2010/NĐ-CP

Nghị định số 119/2010/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

30/12/2010

Số: 97/2010/NĐ-CP

Nghị định số 97/2010/NĐ-CP

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Sở hữu công nghiệp

21/09/2010

Số:132/2008/NĐ-CP

Nghị định

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá

30/12/2008

Số: 50/2005/QH11

Luật sở hữu trí tuệ

Luật sở hữu trí tuệ

29/11/2005

Thăm dò ý kiến

    Những vấn đề nào doanh nghiệp quan tâm nhất

  • Giảm thuế
  • Cơ chế chính sách
  • Bán hàng giá rẻ
  • Lãi xuất ngân hàng
  • Hình thức khác
  • Thị trường

Liên kết website