Cổng thông tin chính thức của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - Tổ chức đại diện cấp quốc gia của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
Từ khóa:
Số ký hiệu
Tên Văn bản
Ngày ban hành
30/NQ-CP

07/03/2017

Logo VINASME

Logo của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

27/11/2016

153/2016/NĐ-CP

Nghị định số 153/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2016 về quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

11/11/2016

Dự thảo Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa ( Dự thảo trình Quốc hội)

Dự thảo Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa ( Dự thảo trình Quốc hội)

20/10/2016

35/NQ-CP

Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ : Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ : Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

16/05/2016

Bản đăng ký Hội viên

Bản đăng ký Hội viên

26/04/2016

04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC

Thông tư liên tịch

Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 13/08/2014

13/08/2014

Số: 336/TCT-TNCN

Công văn

Công văn hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2013

25/01/2014

Số: 182/2013/NĐ-CP

Nghị định

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam là thành viên hội đồng tiền lương Quốc gia. VINASME xin trích nguyên văn Nghị định Số: 182/2013/NĐ-CP

14/11/2013

Số: 3218/LĐTBXH-LĐTL

Công văn

Công văn 3218/LĐTBXH-LĐTL năm 2013 mức ăn giữa ca do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

26/08/2013

Số: 3043/LĐTBXH-LĐTL

Công văn

V/v trợ cấp thôi việc cho người lao động

25/08/2013

Số: 3410/TCHQ-GSQL

Công văn

Nhập khẩu rượu kinh doanh hàng miễn thuế

20/06/2013

Số: 3404/TCHQ-TXNK

Công văn

Phân loại mặt hàng gỗ trắc tận dụng: gốc, rễ, cành, ngọn

20/06/2013

Số: 4115/BKHĐT-PTDN

Công văn

Triển khai Phương án sắp xếp, đổi mới DNNN và tái cơ cấu công ty TNHH 1TV do Nhà nước làm CSH thuộc UBND cấp tỉnh.

18/06/2013

Số: 4071/BKHĐT-KTĐN

Công văn

Tình hình thực hiện chế độ báo cáo các chương trình, dự án ODA Quý I/2013.

17/06/2013

Số: 54/2013/NĐ-CP

Nghị định

VỀ BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 75/2011/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TÍN DỤNG ĐẦU TƯ VÀ TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NHÀ NƯỚC

22/05/2013

Số: 699/TTg-QHQT

Công văn

Công văn 699/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án sử dụng ODA do Bỉ tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

22/05/2013

Số: 55/2013/NĐ-CP

Nghị định

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH KHOẢN 3 ĐIỀU 54 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ VIỆC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG, VIỆC KÝ QUỸ VÀ DANH MỤC CÔNG VIỆC ĐƯỢC THỰC HIỆN CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

22/05/2013

Số: 52/2013/NĐ-CP

Nghị định

Nghị định số: 52/2013/NĐ-CP, ngày 16/05/2013 về Thương mại điện tử

16/05/2013

[1] 2 Next Last

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

    Những vấn đề nào doanh nghiệp quan tâm nhất

  • Giảm thuế
  • Cơ chế chính sách
  • Bán hàng giá rẻ
  • Lãi xuất ngân hàng
  • Hình thức khác
  • Thị trường