HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM LÀ TỔ CHỨC THÀNH VIÊN CỦA ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
Từ khóa:
Số ký hiệu
Tên Văn bản
Ngày ban hành
128

Nghị quyết 128/NQ-CP về ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn" linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Nghị quyết ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn" linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

13/10/2021

105

Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19

Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19

13/10/2021

Đơn đăng ký làm Hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Đơn đăng ký Hội viên làm Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

04/08/2019

Luật số: 04/2017/QH14

Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

12/06/2017

Chỉ thị số: 26/CT-TTg

Chỉ thị số: 26/CT-TTg về việc triển khai hiệu quả Nghị định số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp

06/06/2017

Công văn số 89/QDNNVV-NVUT ngày 30/5/2017 của Quỹ phát triển DNNVV, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Công văn số 89/QDNNVV-NVUT ngày 30/5/2017 của Quỹ phát triển DNNVV, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sửa đổi, bổ sung nội dung các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ phát triển DNNVV

30/05/2017

30/NQ-CP

07/03/2017

Logo VINASME

Logo của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

27/11/2016

153/2016/NĐ-CP

Nghị định số 153/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2016 về quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

11/11/2016

Dự thảo Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa ( Dự thảo trình Quốc hội)

Dự thảo Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa ( Dự thảo trình Quốc hội)

20/10/2016

Bản đăng ký Hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Bản đăng ký Hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

04/07/2016

35/NQ-CP

Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ : Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ : Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

16/05/2016

04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC

Thông tư liên tịch

Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 13/08/2014

13/08/2014

Số: 336/TCT-TNCN

Công văn

Công văn hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2013

25/01/2014

Số: 182/2013/NĐ-CP

Nghị định

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam là thành viên hội đồng tiền lương Quốc gia. VINASME xin trích nguyên văn Nghị định Số: 182/2013/NĐ-CP

14/11/2013

Số: 3218/LĐTBXH-LĐTL

Công văn

Công văn 3218/LĐTBXH-LĐTL năm 2013 mức ăn giữa ca do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

26/08/2013

Số: 3043/LĐTBXH-LĐTL

Công văn

V/v trợ cấp thôi việc cho người lao động

25/08/2013

Số: 3410/TCHQ-GSQL

Công văn

Nhập khẩu rượu kinh doanh hàng miễn thuế

20/06/2013

Số: 3404/TCHQ-TXNK

Công văn

Phân loại mặt hàng gỗ trắc tận dụng: gốc, rễ, cành, ngọn

20/06/2013

[1] 2 Next Last

Thăm dò ý kiến

    Những vấn đề nào doanh nghiệp quan tâm nhất

  • Giảm thuế
  • Cơ chế chính sách
  • Bán hàng giá rẻ
  • Lãi xuất ngân hàng
  • Hình thức khác
  • Thị trường

Liên kết website