Cổng thông tin chính thức của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - Tổ chức đại diện cấp quốc gia của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
Từ khóa:
Số ký hiệu
Tên Văn bản
Ngày ban hành
Số: 54/2013/NĐ-CP

Nghị định

VỀ BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 75/2011/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TÍN DỤNG ĐẦU TƯ VÀ TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NHÀ NƯỚC

22/05/2013

Số: 699/TTg-QHQT

Công văn

Công văn 699/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án sử dụng ODA do Bỉ tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

22/05/2013

Số: 55/2013/NĐ-CP

Nghị định

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH KHOẢN 3 ĐIỀU 54 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ VIỆC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG, VIỆC KÝ QUỸ VÀ DANH MỤC CÔNG VIỆC ĐƯỢC THỰC HIỆN CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

22/05/2013

Số: 52/2013/NĐ-CP

Nghị định

Nghị định số: 52/2013/NĐ-CP, ngày 16/05/2013 về Thương mại điện tử

16/05/2013

Số: 1556/TCT-CS

Công văn

Công văn số 608/CT-TTr4 ngày 10/01/2013 của Cục thuế thành phố Hà Nội về chính sách ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

15/05/2013

Số: 11/2013/TT-NHNN

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ CHO VAY HỖ TRỢ NHÀ Ở THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 07 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ

15/05/2013

Số: 1119/TCHQ-GSQL

Công văn về chuyển máy móc, thiết bị và nguyên liệu sang trụ sở mới của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 1119/TCHQ-GSQL về chuyển máy móc, thiết bị và nguyên liệu sang trụ sở mới của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

05/03/2013

Số: 16/2013/QĐ-TTg

Quyết định về việc mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quyết định về việc mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

04/03/2013

Số: 11/2013/TT-BCA

THÔNG TƯ Số: 11/2013/TT-BCA

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2010/NĐ-CP NGÀY 02/10/2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2012/NĐ-CP NGÀY 19/9/2012 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 34/2010/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

01/03/2013

Số: 105/QĐ-UBCK

Quyết định 105/QĐ-UBCK năm 2013 về Quy chế hướng dẫn việc thiết lập và vận hành hệ thống quản trị rủi ro cho công ty chứng khoán do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Quyết định 105/QĐ-UBCK năm 2013 về Quy chế hướng dẫn việc thiết lập và vận hành hệ thống quản trị rủi ro cho công ty chứng khoán do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

26/02/2013

Số: 15/2013/QĐ-TTg

Quyết định về tín dụng đối với hộ cận nghèo

Về tín dụng đối với hộ cận nghèo

23/02/2013

Số: 17/2013/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

19/02/2013

04 /2013/TT-BCT

Thông tin văn bản số: 04/2013/TT-BCT

Thông tin văn bản số: 04/2013/TT-BCT

08/02/2013

03/2013/TT-BCT

Thông tin văn bản số: 03/2013/TT-BCT

Thông tư quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

08/02/2013

Số: 01/2013/TT-BKHĐT

Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

21/01/2013

Số: 05/2013/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

09/01/2013

Số: 02/NQ-CP

Nghị quyết về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu

Nghị quyết về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu

07/01/2013

Số:337/QĐ-BKH

Quyết định

Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam

14/03/2012

97/2010/TT-BTC

Thông tư

Thông tư số 97/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

06/07/2010

Thăm dò ý kiến

    Những vấn đề nào doanh nghiệp quan tâm nhất

  • Giảm thuế
  • Cơ chế chính sách
  • Bán hàng giá rẻ
  • Lãi xuất ngân hàng
  • Hình thức khác
  • Thị trường

Liên kết website