HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM LÀ TỔ CHỨC THÀNH VIÊN CỦA ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Văn phòng Chủ tịch nước công bố 4 luật, 1 pháp lệnh

03:07:47 05/07/2013
Sáng 5/7, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố 4 luật là Luật Phòng, chống khủng bố; Luật Khoa học và Công nghệ; Luật phòng, chống thiên tai; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối.

Các đại biểu ấn nút biểu quyết Luật phòng, chống khủng bố ngày 12/6/2013. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với hoạt động khủng bố

Luật Phòng, chống khủng bố gồm 8 chương, 51 điều, có hiệu lực thi hành từ 1/10/2013. Luật quy định nguyên tắc, chính sách, biện pháp, lực lượng phòng, chống khủng bố; hợp tác quốc tế và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống khủng bố.

Theo quy định của Luật, Ban chỉ đạo Phòng, chống khủng bố được thành lập ở 3 cấp: cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh. Thành viên của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp làm việc theo chế độ kiêm nghiệm.

Lực lượng phòng, chống khủng bố gồm các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng được giao thực hiện nghiệm vụ chống khủng bố và các lực lượng khác được huy động tham gia chống khủng bố. Khi khủng bố xảy ra, nhiều lực lượng có thể được huy động để xử lý vụ việc, trong đó các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Công an nhân dân, Quân đội nhân dân là nòng cốt...

Có chính sách ưu đãi trong sử dụng nhân lực, nhân tài khoa học và công nghệ

Gồm 11 chương, 81 điều, so với Luật Khoa học và Công nghệ năm 2000, Luật Khoa học và Công nghệ có nhiều nội dung mới, quy định rõ hơn về nhiệm vụ, nguyên tắc của hoạt động khoa học, công nghệ; chính sách của Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ..., phù hợp với yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI).

Một trong những điểm mới của Luật là quy định ưu đãi trong việc sử dụng nhân lực, nhân tài khoa học, công nghệ; thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài... Luật có hiệu lực thi hành từ 1/1/2014.

Huy động mọi nguồn lực phòng, chống thiên tai

Có hiệu lực thi hành từ 1/5/2014, Luật phòng, chống thiên tai gồm 6 chương, 47 điều quy định các chính sách của Nhà nước trong phòng, chống thiên tai và nguồn lực phục vụ cho hoạt động phòng, chống thiên tai (nguồn nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, hệ thống thông tin, nhu yếu phẩm, nguồn tài chính...). Luật quy định hoạt động phòng, chống thiên tai theo chu trình gồm 3 giai đoạn: phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Luật cũng quy định hộ gia đình, cá nhân phải có nghĩa vụ chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai cho bản thân và gia đình; chấp hành sự hướng dẫn, chỉ đạo, chỉ huy của cơ quan, người có thẩm quyền; tham gia hỗ trợ cộng đồng phòng, chống thiên tai. Đây là quy định nhằm xã hội hóa công tác phòng, chống thiên tai, huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Nhà nước bảo đảm nguồn lực cho hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh

Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh gồm 8 chương, 47 điều, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2014. Luật quy định việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng trong cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội được thự hiện thống nhất trong phạm vi cả nước. Người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập phải tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

Cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư thuộc diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh là chức sắc, chức việc tôn giáo, già làng, trưởng họ tộc, nhà hoạt động văn hóa, xã hội, khoa học, nghệ thuật.

Tạo điều kiện cho thị trường ngoại hối phát triển lành mạnh

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối sửa đổi, bổ sung 22 điều; bổ sung 3 điều mới; bãi bỏ 1 điều; sửa đổi 2 chương so với pháp lệnh Ngoại hối. Pháp lệnh có hiệu lực thi hành từ 1/1/2014.

Về thị trường ngoại tệ, cơ chế tỷ giá hối đoái và quản lý vàng là ngoại hối, Pháp lệnh bỏ thành viên tham gia thị trường ngoại tệ là "bàn đổi ngoại tệ" vì đây chỉ là đơn vị được tổ chức tín dụng ủy nhiệm thực hiện giao dịch với khách hàng.

Để phù hợp với Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Pháp lệnh quy định Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá hối đoái, quyết định chế độ tỷ giá, cơ chế điều hành tỷ giá.

Ngân hàng Nhà nước quản lý vàng thuộc Dự trữ ngoại hối Nhà nước, quản lý, tổ chức thực hiện hoạt động xuất, nhập khẩu vàng dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng và quản lý vàng trên tài khoản ở nước ngoài của người cư trú theo quy định của pháp luật.../.
 
Phúc Hằng (TTXVN)
BÌNH LUẬN ( 1 )
 
nguyen kim thanh(11/07/2013 04:07:20)

toi ky su canh nong tot nghiep o viet nam va nhat ban bay gio can tim viec va muon dang ky lam hoi vien cua truong nong lam suc

Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận

Thăm dò ý kiến

  Những vấn đề nào của Hộ kinh doanh khi chuyển đổi thành doanh nghiệp quan tâm

 • Các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ kế toán
 • Đóng nhiều khoản thuế, phí
 • Thanh kiểm tra của cơ quan quản lý

  Những vấn đề nào doanh nghiệp quan tâm nhất

 • Giảm thuế
 • Cơ chế chính sách
 • Bán hàng giá rẻ
 • Lãi xuất ngân hàng
 • Hình thức khác
 • Thị trường

Liên kết website