Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021, tổ chức phiên họp triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và Quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương năm 2021, sáng ngày 06/01/2021, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương đã tổ chức họp triển khai phương án, nội dung chỉ tiêu phiếu điều tra, kế hoạch triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021.
Đồng chí  Nguyễn Chí Dũng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban Ban chỉ đạo TĐT kinh tế Trung ương tham dự và chủ trì buổi họp.

Tham dự buổi họp có đồng chí Tô Hoài Nam – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) và lãnh đạo Tổng cục Thống kê, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo, Các thành viên Ban chỉ đạo có lãnh đạo các bộ, ngành: Bộ Thông tin và Truyền Thông, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế.

Phát biểu khai mạc tại buổi họp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban Ban chỉ đạo TĐT kinh tế Trung ương Nguyễn Chí Dũng cho biết, Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là một trong 3 cuộc Tổng điều tra hết sức quan trọng do ngành Thống kê thực hiện sẽ cung cấp số liệu toàn bộ các ngành kinh tế; giúp chúng ta nắm được quy mô GDP, cơ cấu từng ngành kinh tế trong GDP, làm tiền đề quan trọng cho việc tính toán số liệu GDP của toàn quốc và GRDP của mỗi địa phương. Điều đó có ý nghĩa hết sức to lớn đối với công tác tham mưu chiến lược của các Bộ, ngành và địa phương giúp Đảng và Nhà nước có được bức tranh kinh tế tổng thể của cả nước; nắm bắt được thực trạng của nền kinh tế nói chung và của từng ngành, từng địa phương, để từ đó định vị được từng ngành, từng địa phương đang ở đâu trong quá trình phát triển; xác định những tiềm năng, lợi thế cần phải khai thác; nhận diện được những rào cản, thách thức phải vượt qua; và quan trọng nhất là đưa ra được những quyết sách, chỉ đạo, điều hành phù hợp để phát triển nền kinh tế nhanh, bền vững. Quy mô, nội dung của cuộc Tổng điều tra này có liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau bao gồm tất cả các đơn vị kinh tế: Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, đơn vị sự nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Bên cạnh đó, cuộc điều tra này đã được đổi mới theo hướng ứng dụng triệt để công nghệ thông tin, cải tiến về nội dung, quy trình, cách thức triển khai.

Đồng chí Tô Hoài Nam – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam phát biểu tại buổi họp.

Phát biểu tại buổi họp, đồng chí Tô Hoài Nam – Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký VINASME, thành viên Ban Chỉ đạo, nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra, đồng thời đề nghị cần quan tâm đến hoạt động điều tra tại khối kinh tế tư nhân, bao gồm: các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, HTX, trong đó có các doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ, cần phải căn cứ vào đặc thù của khối kinh tế này, để có phương cách điều tra phù hợp, miêu tả được tổng thể bức tranh sống động về đời sống kinh tế của khu vực kinh tế tư nhân quan trọng này, từ đó giúp cho Đảng, Nhà Nước có các quyết định, chính sách phù hợp cho sự phát triển.Kết luận tại buổi họp, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao sự nỗ lực chuẩn bị của Tổng cục Thống kê (cơ quan thường trực Tổng điều tra) và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, các Hiệp hội  trong việc hoàn thiện các tài liệu hướng dẫn, phiếu điều tra, kế hoạch triển khai,…Với các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Bộ trưởng cũng đánh giá cao việc thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm và đã nhận thức được mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra của các đại biểu.Bộ trưởng yêu cầu cuộc TĐT cần được triển khai một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời, phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả, kế thừa những cách làm tốt, kinh nghiệm hay để mang lại kết quả tốt nhất.

PV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *