I. ban thường vụ

Đ/c Nguyễn Văn Thân – Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Trung ương Hội

Đ/c Tô Hoài Nam – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội – Thủ trưởng cơ quan

Đ/c Nguyễn Cao Sơn – Phó Chủ tịch Trung ương Hội, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình

Đ/c Nguyễn Kim Hùng – Phó Chủ tịch Trung ương Hội, Viện trưởng Viện Khoa học QT DN và Kinh tế số Việt Nam

Đ/c Nguyễn Nhân Phượng – Chủ tịch Hiệp hội DNNVV tỉnh Bắc Ninh

Đ/c Nguyễn Thị Bích Hường – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thông tin và Truyền thông

Đ/c Lê Anh Văn – Ủy viên Ban Thường vụ, GĐ Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực

Đ/c Phạm Hải Tùng – Phó Chủ tịch Trung ương Hội, Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam

Đ/c Nguyễn Văn Từ – Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Trung ương Hội

Đ/c Phạm Bắc Bình – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hiệp hội DN NVV TP. Đà Nẵng, Trưởng VPĐD miền Trung và Tây Nguyên

Đ/c Nguyễn Thị Lan Hương – Ủy viên Ban Thường vụ, Tổng biên tập Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập

Đ/c Đỗ Quang Hiển – Phó Chủ tịch Trung ương Hội, Chủ tịch Hiệp hội DNNVV TP. Hà Nội, Chủ tịch T&T Group

Đ/c Nguyễn Quốc Tín – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hà – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên

Đ/c Nguyễn Thị Thanh – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Việt Nam