Chung tay xây dựng mái nhà chung của doanh nghiệp An Giang

Sáng 10/7, Ban Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang, nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nội dung hoạt động 6 tháng cuối năm 2024.

Thảo luận tại cuộc họp

Đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2024, Ban Thường trực, Ban Chấp hành cùng tất cả hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm, tương trợ, tập trung dân chủ, hoạt động theo đúng điều lệ; thu chi rõ ràng, minh bạch nguồn quỹ hoạt động.

Trong 6 tháng qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang kết nạp thêm 20 hội viên mới, nâng tổng số 315 hội viên tham gia hiệp hội. Hiệp hội đã tổ chức thành công Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang nhiệm kỳ V (2024 – 2029), với 264 đại biểu hội viên chính thức và trên 60 đại biểu khách mời trong và ngoài tỉnh.

Đại hội huy động sự chung sức, đồng lòng của doanh nghiệp để xây dựng Hiệp hội Doanh nghiệp thành mái nhà chung của doanh nghiệp An Giang. Với sự ủng hộ của hội viên, tồn quỹ hoạt động của hiệp hội đến ngày 30/6/2024 đạt hơn 2,22 tỷ đồng.

Từ nay đến cuối năm 2024, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang tập trung kiện toàn và phát triển tổ chức, củng cố và nâng chất hoạt động 2 chi hội trực thuộc. Đồng thời, tổ chức “Cà phê Doanh nghiệp” theo chuyên đề ngành nghề để nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, ghi nhận vướng mắc, khó khăn để đề xuất giải quyết.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang dự kiến phối hợp Sở Công Thương tổ chức lớp tập huấn chuyên đề “Doanh nghiệp phát triển theo mô hình chuyển đổi kép”, “Phát triển doanh nghiệp kinh tế tuần hoàn”; phối hợp Sở Ngoại vụ mở lớp “Lễ tân dành cho doanh nghiệp”.

Bên cạnh đó, phối hợp Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang sơ kết thực hiện Đề án “Chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh An Giang”; cùng Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang mở rộng thị trường trong nước, nước ngoài, cụ thể là thị trường Campuchia, gặp gỡ lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Campuchia Việt Nam và Hội Doanh nghiệp thương mại tỉnh Takeo…

Nguồn: Hiệp hội DN tỉnh An Giang/baoangiang.com.vn