ĐƠN ĐĂNG KÝ LÀM THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC
TRUNG ƯƠNG HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM

Để đăng ký làm Thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, đề nghị Quý Doanh nghiệp tải Bản Đăng ký làm Thành viên, điền thông tin, ký, đóng dấu kèm theo bản Photo Giấy phép đăng ký kinh doanh và gửi về Ban Đào tạo và Thành viên để trình.  Sau khi nghiên cứu Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Chúng tôi tự nguyện xin làm thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
  Làm đại diện.

  Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và tích cực đóng góp xây dựng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam phát triển vững mạnh.
  Chúng tôi đóng phí thành viên 01 năm là: 5.000.000đ

  Hình thức nộp tiền :

  HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM

  Số TK: 1122797

  Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, Chi nhánh Thăng Long, Hà Nội