Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Sáng 10/10/2022, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh, thành phố và 450 đại biểu.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang (Hiệp hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, được thành lập theo Quyết định số 2283 /QĐ-UBND, ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, bao gồm các Công ty cổ phần, Công ty TNHH, Doanh nghiệp tư nhân, Hợp tác xã… đã kết nạp được 184 doanh nghiệp mới, trong đó có 04 hội viên tập thể: Hội Doanh nhân nữ, Hội Doanh nghiệp cơ khí, Hội Doanh nghiệp cựu chiến binh Hiệp Hòa, Hội doanh nghiệp Cựu chiến binh tỉnh Bắc Giang.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Qua 3 nhiệm kỳ đến nay số hội viên chính thức là 616 đơn vị (tăng 42.6 % so với năm 2017), trong đó có 4 hội viên tập thể với số hội viên cơ sở là 374 đơn vị. Tổng số hội viên chính thức và hội viên cơ sở là 990 đơn vị, tạo việc làm cho hàng vạn lao động.

Cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã đóng góp hơn 65% trong tổng thu ngân sách nội địa của tỉnh trong năm 2022. Những hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực cho các doanh nghiệp và góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hiệp hội cũng là cầu nối giữa doanh nghiệp hội viên với các cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, ngoài nước, thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin và kết nối giao thương.


Tiến sĩ Tô Hoài Nam – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Tiến sĩ Tô Hoài Nam – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm TTK Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam khẳng định, Bắc Giang luôn coi các nhà đầu tư, doanh nhân làm ăn chân chính, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương là những người lính tiên phong, là lực lượng chủ lực trong phát triển kinh tế của tỉnh. Đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khóa IV tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, hợp tác, hội nhập, phát triển”, phát huy vai trò, chức năng, trở thành mái nhà chung và là chỗ dựa tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp. Hội cần chủ động phối hợp với các ban, ngành, địa phương tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ các hội viên, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, chủ động nắm bắt xu hướng của thị trường và tình hình quốc tế, khu vực, nhất là tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới. Chú trọng phát triển thị trường trong nước, trong tỉnh và tích cực tham gia cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phát huy tinh thần nhân ái, tham gia các hoạt động nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa và phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

BCH Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang khóa IV ra mắt Đại hội
BCH Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang khóa IV ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hiệp hội tỉnh Bắc Giang khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 57 thành viên, Bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 3 thành viên. Ông Bùi Văn Hạnh tái cử chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ông Lê Ánh Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang

Ông Lê Ánh Dương – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang.

Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Bằng khen, Kỷ niệm chương của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc GIang cho tập thể và các cá nhận đã có thành tích xuất sắc trong trong hoạt động sản xuất kinh doanh và có nhiều đóng góp trong hoạt động xây dựng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

DN&HN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *