Hỏi: Điều kiện hưởng chế độ BHYT theo Quyết định 62

Chi tiết câu hỏi

Tôi nhập ngũ tháng 2/1982, xuất ngũ ngày 28/5/1985. Xin hỏi, nay tôi nghỉ hưu thì có được đổi BHYT theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg không?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, và các văn bản hướng dẫn thực hiện thì đối tượng là quân nhân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975 trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, có dưới 20 năm phục vụ trong quân đội, đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 1/4/2000, hoặc chuyển công việc trước ngày 1/1/1995, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hằng tháng, thuộc đối tượng thực hiện chế độ, chính sách theo Quyết định trên.

Đề nghị ông đối chiếu với các điều kiện trên, nếu đủ điều kiện thì sẽ được hưởng chế độ BHYT theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *