Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

(VINASME) Sáng 14/12, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện CVĐ.

Đồng chí Tô Hoài Nam – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội DNNVV Việt Nam đại diện cơ quan nhận bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 3 năm triển khai CVĐ.

Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Huỳnh Đảm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTƯMTTQ), đồng chí Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban MTTQ Việt Nam, đồng chí Tô Hoài Nam – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội DNNVV Việt Nam, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương và các thành viên đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Huỳnh Đảm chia sẻ: “Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam diễn ra trong điều kiện kinh tế thế giới cũng như trong nước gặp nhiều khó khăn, những thành tích từ CVĐ đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, có ý nghĩa sâu sắc hơn bao giờ hết để nâng cao sức cạnh tranh trong phát triển kinh tế, khẳng định lòng tự hào, tự tôn dân tộc”.

Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, đồng chí Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký có bài tham luận gửi đến hội nghị. VINASME xin trìch nguyên văn.

(Tham luận tại Hội nghị sơ kết ba năm thực hiện Cuộc vận động)
—————-
Đến nay, cả nước có trên 670.000 doanh nghiệp được thành lập, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chiếm 98%. Khu vực này hàng năm đóng góp trên 40% tổng GDP; 33% giá trị sản lượng công nghiệp; 30 % giá trị hàng hóa xuất khẩu và thu hút 50% lực lượng lao động của cả nước. Điều đó chứng tỏ rằng, cộng đồng các DNNVV Việt Nam có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.
Nhận thức rõ vai trò đó, Hiệp hội DNNVV Việt Nam đã xây dụng Đề án thực hiện Cuộc vận động với nội dung cơ bản là: (i) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để các doanh nghiệp nhận thức được rằng, tiêu dùng hàng hóa Việt không chỉ là trách nhiệm thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, mà còn thể hiện lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc; (ii) Đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm; (iii) Xây dựng thương hiệu Việt, nhằm làm cho hàng hóa do Việt Nam sản xuất có tính cạnh tranh cao hơn;…
và đã tiến hành tổ chức nhiều sự kiện lớn như sau:
Các hội thảo quốc gia : “Vận hội mới và các giải pháp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh tiêu thụ sản phẩm nội địa” năm 2010; “Các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ hàng nông sản, sản phẩm làng nghề” 2011
Chương trình “Doanh nghiệp Việt vì người Việt”, tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2010; “Sản phẩm chuẩn cho người tiêu dùng Việt” tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2011; “Doanh nghiệp Việt vì người Việt – Nhà nước và doanh nghiệp cùng làm” tại Hà Nội năm 2012
– Chương trình giao ước thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hồ Chí Minh năm 2012.
– Chương trình “Doanh nghiệp hôm nay” phát trên VTV9. thực hiện được 72 Chương trình giúp cho các hội viên tự giới thiệu về mình và quảng bá thương hiệu, và sản phẩm Việt.
Các tổ chức hội doanh nghiệp tỉnh, thành phố thành viên đã tích cực và chủ động phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, cổ động tại các địa phương như: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Đồng Nai, An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, , Thanh Hóa, Thái Nguyên, Quảng Bình, Hà Tĩnh, … tổ chức Hội chợ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Hội chợ “Kích cầu hàng hóa vì quyền lợi người tiêu dùng”; Hội chợ “ Hàng Việt Nam chất lượng cao”,… thông qua đó, 100% số doanh nghiệp đều bán được từ 50% – 100% số lượng hàng hóa…
Qua quá trình triển khai thực hiện, Hiệp hội DNNVV Việt Nam nhận thức rằng, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cần phải được tiến hành lâu dài, thường xuyên và kiên trì. Chit thành công khi việc tiêu dùng hàng hóa do Việt Nam sản xuất trở thành nhu cầu, thói quen của mọi tầng lớp dân cư và mọi tổ chức trong xã hội; là niềm tự hào, và thói quen trong sản xuất và tiêu dùng của cộng đồng doanh nghiệp nước ta. Trên cơ sở nhận thức đó, trong thời gian tới, để phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức hội doanh nghiệp từ trung ương đến địa phương Hiệp hội DNNVV Việt Nam sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
Một là, Rà soát Đề án đã xây dựng để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới, theo hướng giao cho một Ban của Hiệp hội có nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp, xây dựng các giải pháp thực hiện; đối tượng chủ yếu phải hướng tới là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Hai là, Thông qua mạng thông tin nội bộ và các cơ quan báo chí của hệ thống Hiệp hội xây dựng chuyên trang, chuyên mục tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, của Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động về những nội dung có liên quan.
Tiếp tục tổ chức các Chương trình, sự kiện nhằm kịp thời biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm và phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Cuộc vận động.
Ba là, Huy động các nguồn kinh phí, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tổ chức nhiều lớp đào tạo cho các doanh nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực: Quản trị doanh nghiệp, Thương mại quốc tế, Xây dựng thương hiệu…
Bốn là, Phối hợp với Bộ Công thương và UBND các tỉnh, thành phố, tăng cường tổ chức cho các doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường kết hợp với vận động các doanhnghieejp ưu tiên mua sắm hàng hóa sản xuất trong nước.
Năm là, Chủ trì cùng các tổ chức hội doanh nghiệp địa phương và các cơ quan liên quan xây dựng danh mục mặt hàng có thương hiệu, có lợi thế cạnh tranh để kiến nghị với Chính phú có chính sách khuyến khích đầu tư phù hợp; nhất là, đối với mặt hàng nông sản thực phẩm, hàng thủ công, hàng sử dụng nguyên liệu trong nước.
Về Đề xuất kiến nghị:
1. Các cơ quan nhà nước cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng nhái, hàng kém chất lượng; nhất là, gian lận đối với những hàng hóa đã có thương hiệu, có uy tín trên thị trường do Việt Nam sản xuất, nhằm làm cho người tiêu dùng yên tâm khi mua và sử dụng hàng do Việt Nam sản xuất và cũng là để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các doanh nghiệp sản xuất.
2. Nhà nước kịp thời có chính sách đầu tư cho một số lĩnh vực, mặt hàng cụ thể để nâng cao chất lượng, đa dạng hóa mẫu mã cũng như hạ giá thành đối với một số mặt hàng có lợi thế cạnh tranh (hàng chế biến nông sản thực phẩm, hàng may mặc, dầy dép, đồ uống, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tài, phương tiện giao thông cả nhân, hàng điện tử,…). Đồng thời điều chỉnh chính sách thuế ngăn chặn hiện tượng “chuyển giá” để lách thuế của một số doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh lành mạnh của các doanh nghiệp.
3. Đề nghị Ban Bí thư, UBTW MTTQ Việt Nam có văn bản đề nghị Chính phủ đẩy mạnh việc thực hiện các chính sách trợ giúp phát triển DNNVV. Đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ thành lập Quỹ phát triển DNNVV để kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là các khó khăn về tài chính, đào tạo nhân lực, thay đổi công nghệ … vì đây là công cụ tài chính rất quan trọng để hỗ trợ, tăng cường năng lực cạnh tranh cho các DNNVV, góp phần thực hiện thành công Cuộc vận động.
4. Hiệp hội DNNVV Việt Nam và các Hội thành viên đia phương là tổ chức đại diện cho trên 600.000 ngàn các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, nếu khu vực này được sự quan tâm thích đáng của Đảng và nhà nước thì chắc chắn sẽ có những đóng góp cực kỳ quan trọng vào sự thành công của cuộc vận động. Vì vậy, đề nghị Ban Bí thư, Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động, các cấp, các ngành thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ , có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các Chương trình, đề án, sự kiện do Hiệp hội DNNVV Việt Nam và các hội địa phương chủ trì, tổ chức thực hiện Cuộc vận động.
Xin trân trọng cảm ơn!
Tô Hoài Nam
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
HIỆP HỘI DNNVV VIỆT NAM

Cũng tại Hội nghị sơ kết này, Ban chỉ đạo Trung ương CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã tuyên dương khen thưởng 76 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm triển khai CVĐ.

Một số hình ảnh tại hội nghị.

Ảnh bài viết :Tùng Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *