Khẳng định vị thế và uy tín của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 23/3, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tham dự Đại hội có ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cùng 400 đại biểu trong cả nước.

Đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.
Đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cùng các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cùng các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho biết, trong những năm qua, Hiệp hội luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương, địa phương, đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của các cấp Hội đã đạt được những kết quả toàn diện trên nhiều mặt công tác, trong đó có nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt và vượt so với mục tiêu đề ra.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.

Theo ông Nguyễn Văn Thân, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là đánh giá những nỗ lực, thành tựu đã đạt được cũng như những yếu kém, khuyết điểm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2016 – 2021; xác định đúng phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Đại hội cũng sẽ tập trung thảo luận, xây dựng, hoàn thiện báo cáo chính trị của Ban Chấp hành và các văn kiện quan trọng khác trình Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhất trí với các nhận định, đánh giá nêu trong các báo cáo và phát biểu tại Đại hội, đồng thời nhấn mạnh doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là trung tâm, chủ thể của hoạt động sản xuất, kinh doanh, là nhân tố đóng góp quan trọng cho sự phát triển và thịnh vượng của nền kinh tế.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.

Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, trong những năm qua, lực lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng đóng góp quan trọng đối với nền kinh tế, nhất là trong duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, ổn định đời sống nhân dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cùng sự phát triển của lực lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa, vai trò, vị thế và uy tín của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng được khẳng định.

Hiệp hội đã chủ động tham gia tích cực vào việc xây dựng và hoàn thiện các chính sách quan trọng đối với doanh nghiệp; tham mưu, góp ý, tham gia xây dựng, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật; chủ động rà soát, có nhiều kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp.

Đại biểu tiến hành biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.
Đại biểu tiến hành biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị, cộng đồng doanh nghiệp nói chung và lực lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng sẽ phát huy hơn nữa tính chủ động, năng động sáng tạo để không những phát triển doanh nghiệp do mình làm chủ, mà còn tăng cường liên kết hợp tác với nhau để tạo nên sức mạnh tổng hợp để nâng tầm vị thế của doanh nghiệp Việt Nam.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái mong muốn, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam, trong đó có lực lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Đổi mới – Sáng tạo và Phát triển”, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, không ngừng phát triển về quy mô, phạm vi và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, vì cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ngày càng phát triển, đóng góp tích cực, hiệu quả xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, vì hạnh phúc ấm no của nhân dân.

Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.
Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.
Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà trao tặng bức trướng cho Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh.
Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà trao tặng bức trướng cho Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *