Lịch sử hình thành và kết quả hoạt động của VINASME

Hà Nội, Ngày 25 tháng 04 năm 2023

 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

CỦA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM

—————–

                                                                                                                                                                                                             Ts. Tô Hoài Nam 

Phó Chủ tịch Thường Trực kiêm Tổng Thư ký

  1. Sự hình thành và phát triển.

– VINASME là tổ chức đại diện cấp quốc gia của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; là tổ chức thành viên của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
– Tại thời điểm tổ chức Đại hội thành lập (19/7/2005): 300 hội viên là doanh nghiệp và 2 liên minh Hợp tác xã tỉnh là thành viên. Sau hơn 18 năm xây dựng và phát triển, hiện nay VINASME đã trở thành  tổ chức đại diện doanh nghiệp có mạng lưới tổ chức và đại lượng hội viên là doanh nghiệp vừa và nhỏ lớn nhất Việt Nam Với trên 65.000 DNNVV là hội viên.

– Về hệ thống tổ chức có 28 đơn vị trực thuộc bao gồm: Văn phòng Hiệp hội; 6 Ban chuyên môn; 1 Viện nghiên cứu, 14 Trung tâm; 1 Tạp chí bao gồm hai loại hình trong và báo điện tử; 3 Văn phòng đại diện tại Tp Hồ Chí Minh, Miền Trung, Tây Nguyên, 3 Văn phòng đại diện nước ngoài tại Ba Lan, Séc, Đức và 61 tổ chức thành viên là Hiệp hội DN/DNNVV các tỉnh, thành phố trên cả nước Việt Nam.

– Cấp Lãnh đạo bao gồm:

+ Ban Chấp hành có 84 ủy viên
+ Ban Thường vụ có 15 ủy viên,

+ Thường Trực Trung ương Hội có 04 ủy viên

  1. Kết quả hoạt động
    – Đã phát triển mạnh, nhanh chóng trrên phạm vi cả nước cả về quy mô, loại hình, số lượng, chất lượng và hiệu quả hoạt động xã hội. Hệ thống tổ chức được xây dựng, phát triển từ Trung ương đến địa phương.

– Thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Đảng, Nhà nước về xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật.

– Triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao.

– Tổ chức thành công nhiều sự kiện nổi bật và nhiều hoạt động hỗ trợ DNNVV

– Tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, áp dụng công nghệ, chuyển đổi số

– Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, làm tốt công tác xã hội và cộng đồng

III. Các hoạt động chủ yếu.

– Tổng hợp phản ánh ý kiến của DN Đảng, Quốc hội, Chính phủ.
đến Bộ, Ngành và địa phương.

– Tham gia xây dựng, phổ biến, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật.
– Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của  hội viên.
– Truyền thông, quảng bá và cung cấp thông tin cho DN.
– Tư vấn thực hiện chính sách & pháp luật, kết nối kinh doanh,  xúc tiến thương mại, hỗ trợ liên doanh liên kết cho các DNNVV
– Hỗ trợ vay vốn, đào tạo nhân lực.
– Thực hiện dự án hỗ trợ DN phát triển bền vững.
– Tố chức các phong trào văn hóa, thể thao phúc lợi xã hội, thi đua khen thưởng
IV. Một số mục tiêu hoạt động trong giai đoạn 2023-2028.
– Tăng cường vai trò trách nhiệm đại diện của hệ thống Hiệp hội trong tham gia xây dựng tổ chức, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển DNNVV.
– Tư vấn hỗ trợ DNNVV phát triển SXKD, nâng cao năng lực cạnh tranh trên bình diện trong nước và quốc tế, trách nhiệm xã hội, phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ hỗ trợ DNNVV phát triển bền vững.
– Bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên.
– 100% tỉnh, thành phố đều có tổ chức đại diện DNNVV tham gia thành viên Hiệp hội; 40% DN đang kinh doanh là hội viên; kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung ương Hiệp hội & các Hội thành viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *