Trọng tâm điều hành gắn với nhân dân mong đợi

Như đã thành thông lệ, bước sang năm mới người dân đón chờ, hưởng ứng Thông điệp đầu năm của Thủ tướng Chính phủ gắn với những quyết sách, mục tiêu, giải pháp để vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2013.

Ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam: Củng cố niềm tin của doanh nghiệp là cần thiết 

Ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Thông điệp của Thủ tướng năm nay đã thể hiện được ý chí, quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực vốn và thị trường thông qua việc sẽ “hỗ trợ thích hợp, kể cả khoanh nợ cho các doanh nghiệp gặp khó khăn tạm thời. Ban hành cơ chế mới về bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ”, kiên quyết ngăn chặn hàng lậu, hàng kém phẩm chất và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Tôi nhận thấy rõ quyết tâm, ý chí hành động mạnh mẽ của người đứng đầu Chính phủ trong năm 2013 này. Điều đó tạo ra sức thuyết phục lớn, theo đó sẽ gần với thành công hơn.

Theo tôi, năm 2013, việc củng cố, duy trì niềm tin cho doanh nghiệp là rất cần thiết và cần ưu tiên hàng đầu. Cùng với đó, việc chọn khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn để đột phá mở rộng thị trường tôi nghĩ là rất đúng đắn. Bởi đây là khu vực còn nhiều “dư địa” và đây cũng là khu vực các doanh nghiệp Việt Nam có nhiều lợi thế, chủ động hơn trong cạnh tranh. Tôi cho rằng, thực sự đây là khu vực có thể giải quyết được nhiều mục tiêu kép.

Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính – nâng cao lòng tin của dân

Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Tôi rất nhất trí với khẳng định “Các cơ quan hành chính nhà nước phải công bố công khai mọi thủ tục hành chính với quy trình và thời hạn xử lý cụ thể, bảo đảm có tiến bộ mà người dân và doanh nghiệp có thể so sánh được. Cán bộ công chức phải nhận thức rõ trong mối quan hệ công vụ, người dân là chủ thể quyền còn cán bộ công chức là người thực thi trách nhiệm, là người phục vụ dân.

Trong Hội nghị giao ban trực tuyến của Chính phủ với các địa phương diễn ra cuối tháng 12/2012 vừa qua, nội dung cải cách thủ tục hành chính cũng được quan tâm bàn thảo. Trong Thông điệp đầu năm của Thủ tướng, vấn đề này một lần nữa được xác định là một trong những lĩnh vực được Chính phủ tập trung chỉ đạo trong năm 2013, nhằm nâng chất lượng cải cách hành chính của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Tôi thấy Chính phủ đã đề ra những chính sách đúng đắn, tuy nhiên việc hướng dẫn một số chính sách, nhất là đối với các huyện có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn đôi khi còn chưa kịp thời. Chúng tôi hy vọng các chính sách đề ra sẽ sớm có hướng dẫn để người dân biết, thực hiện thuận lợi.

Ông Phùng Đình Thực, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam: Nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước

Ông Phùng Đình Thực, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam

Những giải pháp Thủ tướng đề cập trong Thông điệp đầu năm mới 2013 đều là những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, đang yêu cầu giải quyết trong giai đoạn tới. Đó là chất lượng thể chế, chính sách, đặc biệt vấn đề tạo lập niềm tin cho thị trường trong tình hình hiện nay.

Từ phản ứng chính sách, điều hành chính sách, xử lý nợ xấu, kiềm chế lạm phát, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ thị trường đến an sinh xã hội… đều là những giải pháp trọng yếu. Vấn đề còn lại là tổ chức thực hiện, hành động đúng, hiệu quả.

Đối với các tập đoàn như chúng tôi, chúng tôi xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu, tập trung mọi nguồn lực vào ngành nghề chính, nâng cao sức cạnh tranh, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam: Việc tổ chức thi hành cần có chuyển biến

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam

Thông điệp của Thủ tướng đã nêu đúng và trúng những điều mà người dân và doanh nghiệp đang băn khoăn, mong đợi được quan tâm giải quyết. Cá nhân tôi lưu tâm về việc chuyển biến nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức và trong tổ chức thực thi pháp luật, làm sao để không làm suy giảm lòng tin của người dân, doanh nghiệp.

Tôi cũng mong muốn các Bộ, ngành và các địa phương sẽ nâng cao hơn, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện các giải pháp đã được nêu trong Thông điệp của Thủ tướng.

Ông Trần Thanh Bé, Viện trưởng Viện Kinh tế – Xã hội TP. Cần Thơ: Cần mạnh dạn cải tổ công tác tổ chức, cán bộ

Ông Trần Thanh Bé, Viện trưởng Viện Kinh tế – Xã hội TP. Cần Thơ

Mục tiêu kinh tế 2013 Chính phủ đưa ra là “tăng trưởng cao hơn, lạm phát thấp hơn năm 2012”. Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ cần tập trung tháo gỡ một cách hiệu quả khó khăn về vốn cho doanh nghiệp như tín dụng, nợ xấu, hàng tồn kho. Nhưng doanh nghiệp cũng phải tự nỗ lực sắp xếp, giải quyết khó khăn riêng; rà soát để đầu tư tập trung, đồng bộ vào các công trình thiết yếu, mang lại hiệu quả cao và nhanh, chú ý đến các công trình “cấp vùng” để phát huy lợi thế từng địa phương… Thật sự rất cần những giải pháp đồng bộ với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Tôi cho rằng yếu tố con người là vô cùng quan trọng, cần có giải pháp dài hạn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phù hợp, cần mạnh dạn cải tổ công tác tổ chức, cán bộ, thay thế những người không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trọng dụng người có đủ “tâm” và “tầm”.

Bà Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ TP. Cần Thơ: Giải pháp, điều hành quyết liệt, triển khai hiệu quả

Bà Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ TP. Cần Thơ

Theo tôi, Thông điệp của Thủ tướng Chính phủ là sự đúc kết giữa kinh nghiệm trong điều hành đất nước ở các lĩnh vực của Chính phủ trong năm 2012 – một năm đầy khó khăn, thách thức và thực tiễn cuộc sống với những điều mong muốn của người dân. Người dân mong muốn các thủ tục hành chính được đơn giản, công khai, minh bạch, cán bộ công chức có trách nhiệm giải trình đầy đủ, tạo ra môi trường thuận lợi cho đầu tư kinh doanh, ngăn chặn tham nhũng lãng phí, nâng cao sức cạnh tranh tổng thể của nền kinh tế…

Thông điệp đã đưa ra những giải pháp mà tôi cho rằng là phù hợp với những điều người dân đang chờ đợi. Hơn lúc nào hết, tôi thấy rằng những giải pháp trong Thông điệp đó cần được Chính phủ điều hành quyết liệt và các Bộ ngành thực thi đầy đủ thì mới mang lại hiệu quả thiết thực.

PGS.TS Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm Điều tra dư luận xã hội: Trọng tâm điều hành gắn bó hữu cơ với điều nhân dân mong đợi

PGS.TS Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm Điều tra dư luận xã hội

Thông điệp đầu năm mới của Thủ tướng Chính phủ đã tập trung đi vào một số trọng tâm thiết yếu nhằm khắc phục những yếu kém, tồn tại của thực thể nền kinh tế – xã hội nước ta cũng như nhằm giải quyết những thách thức được dự báo trong tiến trình phát triển của đất nước ở giai đoạn hiện nay.

Sáu trọng tâm được lựa chọn trên thực tế có mối quan hệ khăng khít, hữu cơ với nhau. Chúng ta có thể thấy rằng thể chế tốt tạo môi trường cho đầu tư, kinh doanh phát triển, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí và quan trọng hơn nó là điều kiện để chúng ta tái cơ cấu nền kinh tế, hoàn thiện mô hình tăng trưởng…

Đây cũng chính là điều người dân trông đợi, dẫu ở bất cứ giai đoạn, thời kỳ nào của công cuộc phát triển đất nước.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *