Xác định vị trí, vai trò vô cùng to lớn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thực hiện Chiến lược phát triển KHCN và ĐMST giai đoạn giai đoạn 2021-2030

Thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao, sáng ngày 20/8/2021 Ban Soạn thảo Chiến lược, Tổ Biên tập và Thường trực Tổ Biên tập Xây dựng Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) giai đoạn 2021-2030, đã tổ chức phiên họp của Ban Soạn thảo Chiến Lược để góp ý vào bản dự thảo Chiến lược.
 
Đồng chí Huỳnh Thành Đạt – Bộ trưởng Bộ KH&CN, Trưởng Ban Soạn thảo Chiến lược phát biểu tại Phiên họp.
Phiên họp được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với sự chủ trì của đồng chí Huỳnh Thành Đạt – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Trưởng Ban Soạn thảo Chiến lược cùng  tham dự có các thành viên Ban soạn thảo, gồm đại diện lãnh đạo nhiều Bộ ngành và một số Hiệp hội doanh tiêu biểu, các chuyên gia độc lập, các thành viên Tổ Biên tập.

TS. Tô Hoài Nam – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký VINASME.
Tại điểm cầu của VINASME, do TS. Tô Hoài Nam – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký, thành viên Ban soạn thảo Chiến lược, đại diện cho Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tham dự hội nghị.
Tại phiên họp, Ban Soạn thảo đã nghe Tổ Biên tập báo cáo khái quát những công việc đã thực hiện kể từ khi có Quyết định thành lập Ban soạn thảo, cụ thể Ban Soạn thảo đã chỉ đạo Tổ Biên tập triển khai nhiều hoạt động, trong đó đã đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020, trong đó làm rõ kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm phục vụ xây dựng Chiến lược giai đoạn mới; tổ chức các hoạt động nghiên cứu và phối hợp với các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Nghiên cứu khoa học và Công nghiệp Australia (CSIRO),… để trao đổi, hợp tác nghiên cứu nhằm bổ sung các luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng Chiến lược. Đồng thời, đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương (24 bộ, ngành, hiệp hội và 63 địa phương) cùng tham gia cung cấp thông tin về nội dung xây dựng Chiến lược. Các báo cáo của các bộ, ngành, các Hiệp hội và các địa phương cung cấp thông tin đã được Tổ Biên tập nghiêm túc nghiên cứu, chắt lọc, tiếp thu cao nhất để thể hiện trong dự thảo Chiến lược.

Trên cơ sở dự thảo Chiến lược, Các thành viên Ban soạn thảo đã thảo luận góp ý trực tiếp vào những vấn đề lớn của dự thảo Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) giai đoạn 2021-2030.

Phát biểu tại điểm cầu VINASME, TS. Tô Hoài Nam – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký, thành viên Ban soạn thảo Chiến lược, đã nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc tham gia thực hiện công cuộc phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo ở giai đoạn này, và Đảng, Nhà nước cần có những quyết sách, giải pháp đột phá để huy động và tạo cơ chế pháp lý cho khối các DN nhỏ và vừa tham gia, coi đối tượng DN nhỏ và vừa vừa là mục tiêu, vừa là chủ thể trong phát triển KHCN và ĐMST.

Kết luận phiên họp.Theo Bộ trưởng,  Bộ Khoa học và Công nghệ, Trưởng Ban soạn thảo Xây dựng Chiến lược, đồng chí Huỳnh Thành Đạt, nhấn mạnh việc xây dựng Chiến lược phát triển KH,CN&ĐMST giai đoạn 2021-2030 là một bước cụ thể hoá các nội dung về KH,CN&ĐMST được đề cập trong các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước và được nhấn mạnh trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030. “Đây là một nhiệm vụ quan trọng không chỉ của riêng ngành KH&CN mà còn là của tất cả các ngành, các cấp. Do đó, rất cần có sự chủ động tham gia tích cực và sự đồng hành xuyên suốt của tất cả các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học… trong quá trình xây dựng và triển khai Chiến lược sau này”, Bộ trưởng nhấn mạnh.KH,CN&ĐMST là một trụ cột phát triển kinh tế – xã hội.

Đồng chí Bộ trưởng cũng gửi lời cảm ơn tới các Thành viên Ban Soạn thảo và mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp hoàn thiện Chiến lược và sự tham gia đồng hành tích cực của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp để xây dựng được Chiến lược phát triển KH,CN&ĐMST 2021-2030 có chất lượng cao, khả thi nhằm thúc đẩy phát triển mạnh mẽ KH,CN&ĐMST trong tất cả các ngành, lĩnh vực, qua đó, tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế như đã đề ra trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030.

PV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *